Billeder fra Kirke Hvalsø sogn


Kirke Hvalsø by


Kirken

Stationen

Landsbyhus

Den sydlige købmandsgård

Gammel lægebolig

Den gamle realskole

Hellekiste

Dyssekammer ved grusgraven

En stor grusgrav

Elverdamsdalen

Hængebøgen

Lodderne

Gammel smuldmose

Jordingshul


Søen

Midtbaneviadukt

Vestvendt skovbryn

Fredet gravminde
             


Nørre Hvalsø og Sonnerup


Gadekæret

Taderødhus

Midtbaneviadukt Bentsensvej

Gundestedgårds moser

Kæmpestenen

Sonnerupgård hovedbygning

Tadre bæk

Hulvej i Taderød skov


Lerbjerg, Dyrlund, Val-borup, Avnstrup Overdrev


Lerbjergsletten

Hus i Lerbjerggårde

Sortelyng med teletårnet

Dyrlundgård

Skovridergården

Græsmøllens dæmning

Helvigstruphus

Skovdige fra 1805

Ellesø

Avnsø